5 เรื่องราวตำบลสุขภาวะ ชาวโคราช  ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

# 2 อบต.หนองกระทุ่ม กับจิตอาสาทุกช่วงวัย นำชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ

 

เมื่อถามคนหนองกระทุ่ม ว่า ถ้าคิดถึงหนองกระทุ่มพวกเขาจะคิดถึงอะไร  พวกเขาตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่า คิดถึง “จิตอาสา”

ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากร 8,491 คน จาก 2,566 ครัวเรือน สาเหตุที่จิตอาสาของหนองกระทุ่มเป็นที่น่าจดจำเพราะที่นี่มีจิตอาสา กว่า 5,000 คน โดยมีการปลูกฝังจิตอาสาทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชน  วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ เพื่อดูแลและช่วยเหลือทุกมิติในชุมชน  เช่น  อาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อาสาทำความสะอาดหรือซ่อมแซมบ้าน อาสางานบุญ อาสาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

ครูก็อก สิทธิชัย  อินทร์นอก ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เล่าให้ฟังถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาว่า  เริ่มต้น ทางอบต.หนองกระทุ่ม มีงบประมาณสำหรับทำโครงการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน และทางโรงเรียนก็เห็นว่า โรงเรียนมีอัตลักษณ์คือเพลงโคราช เพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบสานและอนุรักษ์เพลงโคราช จึงจัดตั้งโครงการเพลงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนขึ้น

“เราอยากให้นักเรียน เรียนเพลงโคราชเพื่อเป็นการปลูกฝังเพลงโคราชและใช้ภาษาโคราชให้ถูกต้องและเป็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเด็ก เรามองว่านอกจากเด็กจะได้เรื่องภาษาแล้ว ขณะที่ร้องเพลงโคราชจะมีทั้งการรำ ที่ได้ขยับร่างกายและก็สนุกสนานไปกับการร้อง และในอนาคตถ้าเขาชอบเขารักก็อาจจะพัฒนาไปเป็นอาชีพของเขาได้”ครูก็อก กล่าว

ด้านเด็กหญิงอาทิตยา  ทีธรรม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบอกว่า เธอสนใจอยากร้องเพลงให้ได้ทุกแนว ทั้งลูกทุ่ง สตริง ไปจนถึง K-pop แต่การได้ร้องเพลงโคราชก็ทำให้ภูมิใจ เพราะได้รู้จักภาษาโคราชซึ่งบางคำไม่เคยรู้มาก่อน เป็นการสานต่อวัฒนธรรม และยังได้โอกาสไปแสดงตามที่ต่าง ๆ เป็นใบเบิกทางให้กับอนาคตการศึกษาของเธอได้ด้วย

 

ครูก็อก กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่เด็ก ๆ ได้มาร้องเพลงโคราช ทำให้พวกเขากล้าแสดงออกมากขึ้น ได้ช่วยเหลือชุมชน และพวกเขาจะมั่นใจในการทำอย่างอื่นตามมา มีจิตอาสามากขึ้น ชุมชนก็เป็นที่รู้จักผ่านบทเพลงโคราชที่เด็ก ๆ ร้อง

“พอเราได้ออกมาร้องเพลงโคราช มาทำจิตอาสาตรงนี้ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ได้กล้าแสดงออก มีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงพลังแล้ว  ยังได้เผยแพร่ของดีด้านอื่น ๆ ของชุมชนเราได้ เพราะในเนื้อเพลงที่เราแต่งขึ้นใหม่ เราก็จะเล่าถึงของดีของเรามานำเสนอ ดังนั้น การชวนเด็ก ๆ เข้ามาทำจิตอาสาคนก็จะรู้จักตำบล รู้จักบ้านของเรามากขึ้น รู้จักโรงเรียนผ่านเพลงโคราชที่เราร้อง”

ก่อนที่เด็ก ๆ จะต้องไปซ้อมเพลงโคราชต่อ ครูก็อก กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้จะดำเนินโครงการมาได้เพียง 1 ปี ท่ามกลางการระบาดของเชื้อโควิด-19 เด็กไม่ค่อยได้ซ้อมและต้องเรียนออนไลน์ แต่เมื่อเด็ก ๆ ได้โอกาสออกมาแสดง พวกเขาก็พร้อมยกมือขออาสา เพราะพวกเขาคือคนหนองกระทุ่ม ชุมชนที่ใช้จิตอาสา ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตำบลสุขภาวะ

 

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว