เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่จางลง ชุมชนท้องถิ่น ต้องลุกขึ้นมาปรับตัวอย่างไร เพื่อช่วยให้ชุมชนอยู่รอด
พบกับข้อเรียนรู้ดีๆ จากรายการ ชุมชนท้องถิ่น ขยับ ปรับเปลี่ยน
ตอน “ชุมชนท้องถิ่น” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ฝ่าวิกฤตโควิด พลิกฟื้นชีวิต “กลุ่มเปราะบาง” สร้างทางรอด เสริมการเรียนรู้ด้วยพลังชุมชน
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น ขยับ ปรับ เปลี่ยน