เวทีสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้สู่การพัฒนายั่งยืน ครั้งที่ 5
ประเด็น “ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ”
นำเสนอบทเรียนการทำงานรับมือภัยพิบัติ ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 3 พื้นที่ ภาคใต้ ประกอบด้วย ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และ ทต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส.
#ชุมชนท้องถิ่นรู้รับปรับตัว