เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 108 แห่ง พร้อมเครือข่ายในพื้นที่
ร่วมด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย