นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 นายพล ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทีมกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ได้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ในพื้นที่ตำบลเมืองจัง รับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 โดยการ ซ่อมถนนที่ชำรุด ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ตั้งจุดบริการประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง และติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆตามจุดเสี่ยง

การดำเนินการดังกล่าวนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และยอดผู้เสียชีวิตให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มุ่งสู่ “ตำบลขับชี่ปลอดภัย”