อบต.ผาสามยอด ร่วมกับอำเภอเอราวัณ และ สภอ.เอราวัณ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

นายก รองนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผาสามยอด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน รพ.สต. อสม. อปพร. เจ้าหน้า อบต.ร่วมกับอำเภอเอราวัณ และ สภ.เอราวัณ ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ จุดบริการ อบต.ผาสามยอด ป้อมตำรวจสี่แยกโคกอีโต้น และในหมู่บ้าน

โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้เป็นศูนย์ และให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจรไปมา ส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้ เกิดอุบติเหตุขึ้น 1 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุของรถจักยานยนต์ เป็นการขับรถล้มเองในเขตพื้นที่ถนนลูกรังซึ่งเป็นทางไปไร่ สวน ของชาวบ้าน และเมื่อเทียบกับอุบติเหตุของปี 2564 ซึ่งไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่ของตำบลผาสามยอด ซึ่งหากมองถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ ที่เกิดจาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขับรถเร็วกว่ากฎหมายที่กำหนดไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลผาสามยอดทั้งในปี 2564 และ ในปี 2565