เทศบาลตำบลสันทราย เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทราย ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจชุมชนตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย มอบหมายให้ นายศรีทน คำภีระ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายสมนึก เดชโพธิ์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยบูรณาการร่วมกับ กู้ชีพทรายเงิน, อปพร., ชรบ., กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสองแคว และบ้านห้วยงูนอก, สถานีตำรวจชุมชนตำบลสันทราย, ร้อย ม.๔ บก.ควบคุมที่ ๒ ฐานปฏิบัติการแม่มาว, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง และสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่จุดฝาง


โดยสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้
1.กิจกรรมรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
2.กิจกรรมติดสัญญาณเตือนจุดเสี่ยง (ธงแดง)
3.กิจกรรมติดตั้งแบริเออร์จุดเสี่ยงโค้งอันตราย
4.ปิดจุดกลับรถ (จุดเสี่ยงสูง) ในช่วง 11-17 เม.ย. 2565
5. ดำเนินการจัดชุดลาดตระเวน ป้องปราบ เมาแล้วขับในชุมชน
จากการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เป็น 0

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย