องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน รพ.สต. อสม. อปพร. เจ้าหน้า อบต.และ สภอ.จะกงร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ จุดบริการสี่แยกบ้านโพน หมู่ 7 ต.ตะเคียน เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19โดยการมอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา

โดยดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ความรู้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านจุดบริการประชาชน จัดตั้งด่านตรวจชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้เป็นศูนย์ ตามแนวทาง ลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย โดยชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นอกจากนี้ยังลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มีการมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่สัญจรไปมา


#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สสส
#ชุมชนท้องถิ่น
#ตำบลขับขี่ปลอดภัย