เทศบาลตำบลผึ่งแดด จ.มุกดาหาร พร้อมเครือข่าย 10 ตำบล ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันนี้ (31 พ.ค.65) ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลผึ่งแดด จ.มุกดาหาร ร่วมกับตำบลเครือข่าย 10 ตำบล ประกอบด้วย ทต.ดงเย็น, ทต.คำอาฮวน, ทต.มุก, ทต.ดอนตาลผาสุก, ทต.บางทรายใหญ่, ทต.บ้านแก้ง, ทต.หนองแคน, อบต.หนองเอี่ยน, อบต.โชคชัย และ อบต.บ้านซ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ เข้าร่วมเดินขบวนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และรณรงค์ให้คนในชุมชน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่

Cr.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคอีสาน
https://www.facebook.com/groups/485097888250087/permalink/5290699777689850/?fs=e&s=cl

#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#สสส

#ชุมชนเข้มแข็ง

#ชุมชนท้องถิ่น รู้รับปรับตัว

#เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

#เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตามแนวทาง5 วิถีปลอดบุหรี่

#ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

#ตำบลสายพันธุ์ใหม่