เสวนา “สานพลัง ร่วมสร้างสุขภาวะของประเทศไทย” โดยมี ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอด เรื่องราวพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้การถ่ายโอน ขณะที่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ แลกเปลี่ยนในประเด็น การเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิต

นอกจากนี้ยังมีผู้ก่อตั้งอาข่า อาม่า แบรนด์กาแฟชาวเขาระดับโลก คุณอายุ จือปา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น Startup Social Enterprise จากชุมชนสู่สากล ส่วนคุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช หรือ สตังค์ ผู้ดำเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง มาบอกเล่าถึง การร้อยวัฒนธรรมอาหารสื่อสารภูมิปัญญาชุมชน
ดำเนินการเสวนาโดยคุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Thai PBS#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
#สสส.