ครบวันครบข่าว : เปิดโมเดลแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ให้โอกาสเด็กก้าว…

หลังสามารถช่วยหาทางออกให้กับครอบครัวของเด็กหญิงที่ท้องไม่พร้อมรายหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนทำให้พนิตาพร ถนอมดำรงศักดิ์ หรือที่ชาวอำเภอบัวใหญ่รู้จักกันในชื่อ “หมอก้อย” พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาตัดสินใจเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับเยาวชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาท้องไม่พร้อมที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจนทำให้สถิติท้องไม่พร้อมในวัยเรียนลดลงเป็น 0 ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2556 จากที่เคยมีปัญหาต่อเนื่องมาทุกปี

การสร้างความรู้ความเข้าใจควบคู่กับสร้างความไว้วางใจให้เยาวชน ครูในโรงเรียน รวมไปถึงคนในชุมชนทำให้มีเยาวชนที่ประสบปัญหายอมเปิดใจรับความช่วยเหลือมากขึ้น ซึ่งการให้คำแนะนำจะเน้นช่วยหาทางออกทั้งในกรณีที่ต้องการเก็บเด็กไว้และยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กุญแจสำคัญในการรับมือกับปัญหาเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนในยุคปัจจุบันคือบทบาทของผู้ปกครองและครูที่ต้องสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและไว้ใจมาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา

……… รายงานพิเศษ ที่ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ …….
เปิดโมเดลแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ให้โอกาสเด็กก้าวพลาด
ข่าวจากช่อง 16 TNN24 วันที่ 17 พค.2560