สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 8จังหวัดยังหนัก เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. ชูบทเรียนเร่งชุมชนจัดการตัวเองตั้งศูนย์ภัยพิบัติชุมชน

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ ยังท่วมหนักใน 8 จังหวัด  สงขลา นครศรีธรรมราช   พัทลุง  ปัตตานี ยะลา สุราษฏร์ธานี   นราธิวาส ตรัง สตูล

โดยในส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช โกเมศร์ทองบุญชู  ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.  กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังหนักในหลายพื้นที่ โดยที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเองระดับน้ำปีนี้น่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับปี 2548 เนื่องจากระดับน้ำที่ทะเลสาปสงขลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ระดับน้ำที่เกาะยอยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยากให้ ชุมชนสรุปบทเรียน

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตลอด ปัญหาภัยพิบัติก็เพิ่มมากขึ้นล้วนเกิดจากฝีมือของคนทั้งหมด เพราะฉะนั้นคงเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือมากไม่ได้นอกจากสร้างสำนึกของตัวเองและชุมชนช่วยเหลือตัวเอง

โกเมศร์ บอกว่า บทเรียนของการเผชิญน้ำท่วมในปี 2548 และอีกหลายครั้งทำให้ตระหนักรับรู้ถึง การอนุรักษ์และการเรียนรู้ธรรมชาติ  โดยเฉพาะการพึ่งพาตัวเองของชุมชนทั้งในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างแผนรับมือภัยพิบัติในชุมชนของตัวเอง

“ผมตระหนักจากบทเรียนน้ำท่วมครั้งใหญ่หลายครั้งว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การช่วยเหลือตัวเองของชุมชนเพราะกว่าจะท้องถิ่นเท่านั้นที่จะช่วยได้ดีที่สุดผมคิดว่าทุกชุมชน ทุกตำบลต้องมีแผนรับมือภัยพิบัติเพราะว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมาก”

 

หลังได้สรุปบทเรียน โกเมศร์  ได้ผลักดันให้ชุมชนมีแผนรับมือภัยพิบัติและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดย ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เริ่มเป็น นครศรีธรรมราชโมเดล  จัดทำแผนพัฒนารับมือภัยพิบัติในชุมชน และผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติในระดับตำบลได้สำเร็จ

ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถผลักดันจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติในระดับตำบลได้มากถึง 30 ตำบล และสร้างอาสาสมัครในการดูแลภัยพิบัติได้มากกว่า 500 ถึงเกือบ 600 คน

โกเมศร์ บอกว่า สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับชุมชนทั่วประเทศคือการสร้างแผนรับมือภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมาการผลักดันของชุมชนใน จังหวัดนครศรีธรรมชาติที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ถือว่ามีความสำเร็จมาก เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้เป็นนโยบายที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนโดยกำหนดให้มีศูนย์จัดการภัยพิบัติชุมชน