เริ่มแล้ว 7วันอันตราย อบต.เก่าย่าดี เครือข่ายนาเจริญ ร่วมกันรณรงค์ประชารัฐร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ปลุกทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2561

วันนี้ 28 ธันวาคม 2560 อบต.เก่าย่าดี อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ เครือข่ายนาเจริญ(ว่าที่ศปง.) ร่วมเข้าพิธีปล่อยแถว 7 วันเดินทางปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2561 ทั้งนี้นอภ.แก้งคร้อ นำส่วนราชการ จิตอาสา กู้ภัย-กู้ชีพ รพ.แก้งคร้อ อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผญบ. นักศึกษาของ ว.การอาชีพฯ และประชาชน จัดพิธีปล่อยแถว ” 7 วันเดินทางปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2561 ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนและให้ประชาชนผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเมาไม่ขับ  ลดเมาเพิ่มสุขและเคารพกฏจราจร

ทั้งนี้นอภ.แก้งคร้อ นำส่วนราชการ จิตอาสา กู้ภัย-กู้ชีพ รพ.แก้งคร้อ อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผญบ. นักศึกษาของ ว.การอาชีพฯ และประชาชน จัดพิธีปล่อยแถว ” 7 วันเดินทางปลอดภัย ประชารัฐร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2561