ชุมชนต้นแบบตำบลวังกรด จัดงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้าเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียในช่วง 7 วันอันตราย

หลังจากเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในฐานะศปง.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ได้ร่วมกับ ศวฉ.แอลกอฮอล์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายทั้ง 15 แห่ง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ “ลดเมา เพิ่มสุข” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561

วันนี้(28 ธค ) นายมานะ วุฒฑยากร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด  เริ่มปฏิบัติการเชิญชวน ร่วมกันรณรงค์งดเหล้า ลดอุบัติเหตุ โดยมีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมเฝ้าระวังจำนวนมาก

โดยที่ผ่านมานอกจากวางมาตรการลดเมา เพิ่มสุขในพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชน ได้จัดทีมซ่อมบำรุงถนน บริเวณถนนสายรอง ก่อนออกเส้นทางหลวง ๑๑๗ นครสวรรค์-เพชรบูรณ์  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาก ถนนชำรุดและเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความสูญเสียในช่วง 7 วันอันตราย

#ลดเมาเพิ่มสุข ปี61