ชุมชนชาติตระการเริ่มปฏิบัติการ7วันอันตราย ระดมอาสาสมัครชุมชน 16คนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการใช้รถใช้ถนนฯลฯเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น.นายณรงค์ชัย บุญทา ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ผช.ปค./ผช.ผรส./ชรบ./จนท.ตำรวจ,จนท.อส.,อป.พร.,

อสม.,จนท.อช.น้ำตกชาติตระการจิตอาสา จำนวน16คน ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการใช้รถใช้ถนนฯลฯเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (7วันอันตราย) ณ จุดตรวจบ้านปากรอง ต.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันป่าไม้ป่าแดงพล.4 ที่ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่ม

นอกจากนี้ นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส,ป.พหล    มีแก้ว,สจ.สิงห์ จันทะคุณ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมน้ำดื่ม,ผ้าเย็นให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจบ้านปากรอง ม.3 ต.ชาติตระการ สำหรับสถานการณ์ วันแรกของ 7วันอันตราย สถานการณ์โดยทั่วไปยังปกติไม่มีอุบัติหตุ