เครือข่ายลดเมา เพิ่มสุข ปี61 ตำบลบ้านแท่น คึกคัก ตั้งด่านชุมชนบริการ ประชาชนบริการนวดคลายเส้น แจกยาหม่อง น้ำดื่มสมุนไพรตลอดเส้นทาง

เครือข่ายลดเมา เพิ่มสุข ปี61 ตำบลพระแท่น ร่วมกับประชาชนในพื้นที่สร้างนวัตกรรมด่านชุมชน รวมการบริการเพื่อให้ผู้เดินทางได้พัก ก่อนเดินทางต่อ เพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยการตั้งด่านชุมชน เพิ่มหน่วยบริการนวดคลายเส้น แจกยาหม่อง น้ำดื่มสมุนไพร สร้างรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

แจกยาหม่อง

น้ำดื่มสมุนไพร

นวดคลายเส้น