มองย้อนการทำงาน๒๕๖๐เพื่อเดินหน้าปี ๒๕๖๑  สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่