บริหารท้องถิ่นให้ดีต้องมีเครื่องมือ นั่นคือ เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือเพื่อการประเมินขอเชิญพี่น้องเข้ามาเรียนรู้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ที่ ‘ห้องเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น’ ใน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

“ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

>> กำหนดการ

เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

> สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อได้ที่
Email : hcs.section@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=6wfLsSBVSV4&feature=youtu.be