เดินสำรวจป่าอเมซอนแห่งเอเชีย เตรียมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนผืนป่าฮาลาบาลา ทำให้ชาวบ้านใน จ.นราธิวาส ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวและได้รับการยกย่องเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน

เที่ยวผืนป่าฮาลาบาลา ชุมชนจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนผืนป่าฮาลาบาลา ทำให้ชาวบ้านใน จ.นราธิวาส ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวและได้รับการยกย่องเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน——————————#บ่ายโมงตรงประเด็น#ThaiPBS#ฮาลาบาลา#ท่องเที่ยวชุมชนชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/1PM

โพสต์โดย บ่ายโมง ตรงประเด็น เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018