สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์คู่มือรณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข 4 สร้าง 1 พัฒนานำพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ เพื่อนำใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและการจัดการณรงค์ในพื้นที่

 

๑ การสร้างต้นแบบ

https://drive.google.com/file/d/1BeXrSoM13Dj8LEGOg7wzDG4XcXvbjdhp/view?usp=sharing

๔สร้าง ๑ พัฒนานำพาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ

https://drive.google.com/file/d/1IABPQSkE0cNwQQdCsmCuSW6zxpTzkI9I/view?usp=sharing

ปิดขวด เปิดสุข

https://drive.google.com/file/d/1010PrI53neE5MLUep1NcH7UuQFLlM6LV/view?usp=sharing

รวม๔สร้าง ๑ พัฒนา

https://drive.google.com/file/d/1NUbiYFCMRKPzwktF95oi4cUtnOg-RQJN/view?usp=sharing

อยู่อย่างเข้าใจ ไม่ยอมให้ใครแพ้เหล้า

https://drive.google.com/file/d/1iq-DIrKRXuQb4mQIeT2b6Y72VKw4s9BF/view?usp=sharing

 

๒  สร้างเส้นทางปลอดภัย

https://drive.google.com/file/d/1ndx_O5pbABlY7xNmdT181NvUMZiyVdQM/view?usp=sharing

 

๓  สร้างนวัตกรรมช่วยเลิกโดยชุมชน

https://drive.google.com/file/d/1_ONg6J9xo_kbhoXqBlWE6jr-LVSiMAH_/view?usp=sharing

 

๔ การกำหนดมาตรการทางสังคมและการบังคับใช้กฏหมาย

https://drive.google.com/file/d/1BMUxNqDEUuT5pKStF9lHxXGGMgbvVvLc/view?usp=sharing

 

๕ การพัฒนาความร่วมมือ ๔องค์กรหลักสร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข

https://drive.google.com/file/d/1Yq3QLhNZ_kVcxsWbSRgV9g3x7vBZ4a4B/view

 

ลดเมา เพิ่มสุข

https://drive.google.com/file/d/1VYuQAKYqhsj9Awxwh6Pb_bP0nPewYDdp/view

 

ยิ้มลดเมา เพิ่มสุข

https://drive.google.com/file/d/16ADppf4w-a4MkQJpYIvTsfCma_kj4-QP/view