๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบความพอเพียงของปวงชนชาวไทย
.
ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วราช
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
.
#รักพ่อไม่มีวันพอเพียง
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส