ออกจากห้องเรียน สู่โลกกว้าง ตามแนวคิดเล่นตามพ่อ
.
หลายคนอาจนึกสงสัย “สมเด็จย่าทรงเลี้ยงพระโอรสและพระธิดาด้วยวิธีใด ?” จึงฉลาดรอบรู้ และเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเช่นนี้ …คำตอบก็คือ “การเล่นด้วยปัญญาในวัยเยาว์” ต้นแบบของโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน พาเด็ก ๆ ไปเจอกับความสนุกในธรรมชาติ ให้เขาได้เจอกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเล่นครั้งทรงพระเยาว์
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

ที่มา: https://www.isranews.org/isranews/71745-reform-71745.html