“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เล่นเพลิน ๆ ได้ทั้ง Learn ได้ทั้ง Play!
.
ผู้ใหญ่หลายคนอาจมองว่าเรื่องเล่นเป็นเพียงเรื่องรอง เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้ จึงอยากส่งเสริมให้ลูกของตนได้เรียนอย่างหลากหลายมากกว่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว “การเล่น” ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถพัฒนาเด็กได้เช่นกัน!
.
“การเล่น” จะทำให้เด็กได้พัฒนา Play Quotient (PQ) หรือ ความสามารถที่เกิดจากการเล่น นั่นหมายความว่า หากเราพาเด็กไปเล่นในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เด็กก็จะสามารถเรียนรู้จากการเล่นของเขาได้ โดยเฉพาะการเล่นในธรรมชาติ
.
การเล่นในธรรมชาติ จะทำให้เด็กได้สัมผัสกับของจริง ได้เรียนรู้สิ่งที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ได้ฝึกประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ จะเห็นได้ว่า “การเล่น” ก็สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เด็กได้ไม่แพ้การเรียนในห้องเรียนเลย เพียงแค่เราพาเด็กไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเล่นและการเรียนรู้
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส