สอนลูกให้ถูกวัย พัฒนาการไกลกว่าที่คิด
.
วัยเด็ก (0-12 ปี) คือวัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เพียงพ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงอายุ ก็จะสามารถวางแผนได้ว่า พ่อแม่ควรให้เด็กเรียนรู้อะไรในแต่ละปี เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้สูงสุด มีร่างกายแข็งแรง และมีพื้นฐานทางความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ในขณะเดียวกัน ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ก็ต้องมีพื้นที่ให้เด็กสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสอนของพ่อแม่เช่นกัน
.
หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั้งจากพ่อแม่ และสภาพแวดล้อมในชุมชน ได้เรียนและเล่นไปพร้อม ๆ กันในสนามเด็กเล่นของชุมชน เด็กย่อมสามารถพัฒนาได้ไว และไกลกว่าเดิมแน่นอน
.
ที่มา: หนังสือฉันทศึกษา การเรียนรู้ด้วยใจรัก โดย ดิสสกร กุนธร
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา’ ได้ที่ http://thaihealthycommunity.org/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B…)
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

อายุ 0-1 ปี เด็กในวัยนี้ยังพูดไม่ได้ แต่จำเก่ง เด็กจะเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ตนเห็น จดจำและเลียนแบบนิสัยจากพ่อและแม่

อายุ 1-3 ปี สมองของเด็กในวัยนี้จะเหมาะแก่การเรียนภาษา สามารถศึกษาภาษาต่างประเทศพร้อมกันได้ 2-3 ภาษา

อายุ 4-6 ปี ช่วงวัยอนุบาล เด็กจะเริ่มสนุกกับการมีสังคม พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง ได้เล่นกับเพื่อน ๆ ในสนามเด็กเล่นของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเด็กสร้างกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงให้กระดูกและข้อต่อ

อายุ 7-10 ปี เป็นวัยที่เด็กเริ่มมีจินตนาการกว้างไกล พ่อแม่ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกสมอง ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น สอนให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์สิ่งของ หรือพาเด็กไปร่วมกิจกรรมการทำขนม ที่สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ของแต่ละชุมชน

อายุ 11-12 ปี เด็กจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น เริ่มอยากค้นหาโลกใบใหม่ อยากออกผจญภัยด้วยตนเอง พ่อแม่ควรพาเด็กไปเข้าร่วมในฐานกิจกรรมของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา เพื่อให้เด็กได้ลองผจญภัย ออกปีนป่ายไปตามเส้นเชือกของแต่ละฐาน