นวัตกรรมชุมชน ใช้ “ยางรถยนต์” ลดอุบัติเหตุ!
.
“ยางรถยนต์บอกจุดเสี่ยง” ไอเดียลดอุบัติเหตุในชุมชน ฉบับตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยการนำยางรถยนต์เก่ามาทาสีขาวและแดง เพื่อให้เกิดความสะดุดตา แล้วนำไปติดในจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเตือนภัยให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง และเพื่อลดแรงกระแทกหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง
.
“ยางรถยนต์บอกจุดเสี่ยง” นวัตกรรมลดอุบัติเหตุในชุมชนด้วยการสร้างเส้นทางปลอดภัย หนึ่งในวิธี “4 สร้าง 1 พัฒนา” จากโครงการ “ลดเมา เพิ่มสุข” เพื่อลดเหล้า ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์โดยชุมชนท้องถิ่น
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส