อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ภายใต้โครงการ “ลดเมา เพิ่มสุข” ที่อยากชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกายให้มากขึ้น เพราะนอกจากการลด ละ เลิกแอลกอฮอล์แล้ว การออกกำลังกายเพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
.
ดังเช่นกิจกรรม Run for Help Bannaidong 2018 “วิ่งชมทุ่ง เลาะริมคลอง รับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่หาดปึกเตียน” งานวิ่งการกุศลจาก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายร่วมกันกับคนในชุมชน พร้อมเชิดชูบุคคลต้นแบบของชุมชนที่เลิกเหล้าได้สำเร็จ ตามวิธี “4 สร้าง 1 พัฒนาชุมชนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ” ของโครงการ “ลดเมา เพิ่มสุข”
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส