“ด่านชุมชน” ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล!
.
ชวนชาวชุมชนมาตั้งด่านชุมชน และด่านครอบครัว เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชน ตลอด 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการตั้งด่านขึ้นตามเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยง เพิ่มหน่วยบริการแก่ประชาชน อาทิ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ หรือนวดผ่อนคลาย
.
หากพบว่าเมาหรือมีอาการง่วง ก็จะให้นั่งพักจนกว่าจะดีขึ้น หรือหากเป็นคนในชุมชนด้วยกันเองก็จะเรียกให้ครอบครัวมารับ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างใด ขอเพียงไม่เกิดอุบัติเหตุ ทุกคนในชุมชนก็สุขใจ
.
ดังเช่นตัวอย่างจาก ตำบลขุนทอง จ.นครราชสีมา ที่มีการจัดตั้งด่านชุมชน ร่วมกับโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนหมายเลข 202 บริเวณสี่แยกไฟแดงโคกสี โดยในด่านชุมชนจะมีบริการน้ำดื่ม กาแฟ และผลไม้แก้ง่วง แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา พร้อมขอความร่วมมือจาก 4 องค์กรหลัก เพื่อสร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ลดนักดื่มตัวยงในตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
.
#ลดเมาเพิ่มสุข
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส