สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐานที่ 2 “สระทารก”
.
“สระทารก” เหมาะกับเด็ก 1-3 ขวบ (ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด) โดยภายในฐานจะประกอบด้วย ‘สระน้ำ’ เอียงระดับความลึก ให้มีทั้งส่วนตื้นและส่วนลึก มีทางเดินรอบสระ พื้นผิวขัดหยาบ ๆ เพื่อกันลื่น,
‘น้ำพุกลางสระ’ เพื่อสร้างรุ้งกินน้ำ, ‘น้ำพุข้างสระ’ ติดตั้งให้พุ่งเอียง โค้งลงในสระ, ‘ก๊อกน้ำและสายยาง’ และ ‘สไลเดอร์’ สูง 1.10 เมตร ทำมุมเอียง 40 องศา
.
“สระทารก” จะช่วยพัฒนาความรู้สึกของเด็กที่รักการเล่นน้ำ ให้เปลี่ยนเป็นรักน้ำ แล้วค่อย ๆ ปลูกฝังให้เด็กอยากเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ เพื่อให้ในอนาคต เด็กจะสนใจที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ น้ำท่วม น้ำแล้ง หรือน้ำเสีย เพื่อรักษาแหล่งน้ำที่เขารักเอาไว้ พร้อมทำให้เด็กสนใจเกี่ยวกับน้ำมากขึ้น ต่อยอดอนาคต เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ หรือวิศวกรทางน้ำ
.
#เล่นตามพ่อ
#สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส