ภาคกลาง

จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน Facebook Website
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลตำบลทองผาภูมิ
กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลตำบลไทรโยค
กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
กาญจนบุรี ไทรโยค เทศบาลตำบลวังโพธ์
กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลพระแท่น
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลท่าไม้
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลหวายเหนียว
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลลูกแก
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลตำบลหนองลาน
กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลตำบลหนองขาว
กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์
ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด
นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ
นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
นครนายก ปากพลี เทศบาลตำบลเกาะหวาย
นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
นครปฐม บางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
ปทุมธานี ลำลูกกา เทศบาลตำบลลำไทร
ปทุมธานี ลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
ปทุมธานี ลำลูกกา องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
ปทุมธานี หนองเสือ เทศบาลตำบลหนองเสือ
ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เทศบาลตำบลหนองพลับ
ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
ปราจีนบุรี นาดี เทศบาลตำบลนาดี
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เพชรบุรี ท่ายาง เทศบาลตำบลหนองจอก
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
ราชบุรี ดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลบ้านไร่
ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลตำบลเบิกไพร
ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
ลพบุรี ท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
ลพบุรี ลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
ลพบุรี ลำสนธิ องค์การบริหารส่วนตำบลชับสมบูรณ์
ลพบุรี หนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
ลพบุรี โคกสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ลพบุรี โคกสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน
ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตำบลบางยี่รงค์
สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตำบลกระดังงา
สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที
สมุทรสงคราม บ้านแพ้ว เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
สระแก้ว เมืองสระแก้ว เทศบาลตำบลท่าเกษม
สระแก้ว วังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
สระแก้ว วังน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน
สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
สระบุรี เมืองสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
สุพรรณบุรี สองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
สุพรรณบุรี ด่านช้าง เทศบาลตำบลด่านช้าง
สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลตำบลบ้านดอน
อ่างทอง โพธิ์ทอง เทศบาลตำบลรำมะสัก
อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์