ภาคใต้ตอนบน

จังหวัด อำเภอ หน่วยงาน Facebook Website
กระบี่ คลองท่อม ตำบลทรายขาว
กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
กระบี่ ปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลตำบลวังไผ่
ตรัง เมืองตรัง ตำบลนาท่ามใต้
ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า
นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา ตำบลดุสิต
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตำบลเขาโร
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตำบลกะปาง
นครศรีธรรมราช บางขัน ตำบลวังหิน
นครศรีธรรมราช สิชล ตำบลสี่ขีด
นครศรีธรรมราช เมือง ตำบลนาเคียน
นครศรีธรรมราช สิชล ตำบลเขาน้อย
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ตำบลหลักช้าง
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง ตำบลช้างกลาง
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลเกาะขันธ์
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลเคร็ง
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลขอนหาด
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลวังอ่าง
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลเขาพระทอง
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลท่าเสม็ด
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลควนหนองหงส์
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลนางหลง
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ ตำบลสามตำบล
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ตำบลนาทราย
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ตำบลท่าซัก
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนเทศบาล
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ตำบลโพธิ์ทอง
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ตำบลโมคลาน
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลเกาะขันธ์
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลท่าประจะ
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลชะอวด
นครศรีธรรมราช ชะอวด ตำบลบ้านตูล
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ ตำบลบ้านชะอวด
นครศรีธรรมราช หัวไทร ตำบลเขาพังไกร
นครศรีธรรมราช นาบอน ตำบลทุ่งสง
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง
นครศรีธรรมราช ฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลา
นครศรีธรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลทางพูน
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก
นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร
นครศรีธรรมราช เมือง เทศบาลเมืองปากพูน
พัทลุง เมืองพัทลุง ตำบลนาท่อม
พัทลุง ป่าบอน ตำบลป่าบอน
พัทลุง เขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน
พัทลุง ตะโหมด ตำบลตะโหมด
พัทลุง ศรีบรรพต องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตำบลพนางตุง
พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตำบลบ้านสวน
สงขลา สะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ
สุราษฏร์ธานี เมืองสุราษฏร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
สุราษฏร์ธานี ไชยา เทศบาลตำบลตลาดไชยา